ارتباط با حسین لک

می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید

٠٩١٩۶٠۶۶٠۵٣

٠٩٣۵۴۴۵٨١٢١

/ 1 نظر / 14 بازدید
جا مانده

نمک حوصله تا کی به دل ریش زدن سر غم بر در و دیوار دل خویش زدن . . . و ما ادرئک ما 9 دی . . . بسیجی جا مانده - جا مانده ای بسیجی http://ja-mande.persianblog.ir/post/50/